laptop-819285_1280

Últimes dades estadístiques sobre separacions i guarda i custòdia compartida.

Les últimes estadístiques indiquen que les parelles conviuen una mitjana d’entre 16 i 20 anys abans de separar-se. La mitjana d’edat en les separacions és de 44 anys per a les dones i 47 anys per als homes.

En el 43% dels casos de separacions o ruptures no hi havia fills ni menors d’edat ni majors dependents, en el 47% de casos hi havia només fills menors d’edat, en el l4,6% sol fills majors d’edat depenents, i en el 5,2% restant hi havia fills menors i alhora també fills majors dependents.

Actualment la Guarda i Custòdia Compartida està sent atorgada en el 30% – 35% dels casos enfront del 25% en els últims 2-3 anys, i enfront del 17,9% de l’any 2013. Tan sol en el 5% dels casos s’atorga la guarda a favor del pare, i la resta és a favor de la mare.

Tot això ve a indicar que la predilecció pel règim de guarda i custòdia compartida està a l’alça en considerar-se, per la Doctrina i la Jurisprudència, el règim més favorable i beneficiós per als fills.

El canvi de tendència i l’auge d’aquesta modalitat de custòdia és la conseqüència, d’una banda, del canvi de Doctrina del Tribunal Constitucional en 2012, per un altre, gràcies a les lleis de custòdia compartida que s’han aprovat des de 2010 a Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, País Basc o Navarra, i per un altre, del canvi dels usos socials amb una reinterpretació dels rols familiars que comporta una implicació conjunta i més equitativa de tots dos progenitors en tot el relatiu els fills.

By Cristina Navarro

Añadir un comentario

Tu correo electrónico no será publicado. Los campos requeridos están marcados