Advocat divorci internacional

DIVORCI, SEPARACIÓ I NUL·LITAT MATRIMONIAL

Actualment estan en auge les relacions i situacions familiars internacionals, i en conseqüència, la ruptura de la parella amb algun component internacional.

En aquests casos, és imprescindible determinar quins són els tribunals competents, i les lleis, i segons les circumstàncies de cada cas s’ha de determinar el règim econòmic matrimonial i la llei aplicable en matèria d’obligacions alimentàries.

Hi diversa normativa internacional, de vegades complicada d’aplicar entre si, i per això, és absolutament necessari comptar amb l’assessorament d’un advocat expert en Dret de Família Internacional, previ estudi detallat dels convenis i tractats internacionals i acords entre països en les diferents matèries de família, per conèixer les millors opcions en cada cas en concret.

 

DIVORCI, SEPARACIÓ I NUL·LITAT MATRIMONIAL

Actualment estan en auge les relacions i situacions familiars internacionals, i en conseqüència, la ruptura de la parella amb algun component internacional.

En aquests casos, és imprescindible determinar quins són els tribunals competents, i les lleis, i segons les circumstàncies de cada cas s’ha de determinar el règim econòmic matrimonial i la llei aplicable en matèria d’obligacions alimentàries.

Hi diversa normativa internacional, de vegades complicada d’aplicar entre si, i per això, és absolutament necessari comptar amb l’assessorament d’un advocat expert en Dret de Família Internacional, previ estudi detallat dels convenis i tractats internacionals i acords entre països en les diferents matèries de família, per conèixer les millors opcions en cada cas en concret.

 

RESPONSABILITAT PARENTAL I SOSTRACCIÓ DE MENORS

La nova realitat social, ha afavorit l’increment de les relacions entre membres de diferents països. Per això, cada vegada són més els casos en què es produeix una sostracció de menors, i els fills són portats a altres països sense consentiment algun dels dos progenitors, en aquests casos els menors es veuen sotmesos a jurisdiccions diferents.

Si un progenitor sostreu al menor fora de la seva residència habitual sense el consentiment de l’altre progenitor, constitueix una violació dels drets per a aquest, donant lloc a un procés judicial per a la recuperació del menor.

La situació i el tractament legal és molt diferent depenent de si la sostracció és a països membres o no membres del UE. Serà més senzill quan es tracti de països que hagin signat de la Convenció de la Haia de 1996, o apliquin la Convenció Europea de 1980 i el Reglament 2201/2003 de la Unió Europea. En cas contrari serà molt més complex.

RESPONSABILITAT PARENTAL I SOSTRACCIÓ DE MENORS

La nova realitat social, ha afavorit l’increment de les relacions entre membres de diferents països. Per això, cada vegada són més els casos en què es produeix una sostracció de menors, i els fills són portats a altres països sense consentiment algun dels dos progenitors, en aquests casos els menors es veuen sotmesos a jurisdiccions diferents.

Si un progenitor sostreu al menor fora de la seva residència habitual sense el consentiment de l’altre progenitor, constitueix una violació dels drets per a aquest, donant lloc a un procés judicial per a la recuperació del menor.

La situació i el tractament legal és molt diferent depenent de si la sostracció és a països membres o no membres del UE. Serà més senzill quan es tracti de països que hagin signat de la Convenció de la Haia de 1996, o apliquin la Convenció Europea de 1980 i el Reglament 2201/2003 de la Unió Europea. En cas contrari serà molt més complex.

HOMOLOGACIÓ DE SENTÈNCIES ESTRANGERES

El Exequátur és el procediment que possibilita l’execució al nostre país de resolucions dictades per tribunals estrangers, només així tindran plens efectes aquí.

Les sentències dictades en països estrangers no sempre tenen una validesa a Espanya de per si, de la mateixa manera que les sentències espanyoles no sempre són reconegudes fora de les nostres fronteres. D’aquí, que sigui necessari el reconeixement d’una sentència dictada per un tribunal estranger per tal de permetre la seva execució, aquest és l’anomenat procediment Exequàtur.

L’objectiu és que les sentències estrangeres estiguin reconegudes i per això és necessari comprovar que la resolució estrangera compleix amb el requisit legal per a la seva validesa i, per tant, pugui ser reconeguda i executada a Espanya.

Una de les més sol·licitades és el reconeixement de sentències de divorci d’un matrimoni celebrat a l’estranger quan, almenys, una de les parts és de nacionalitat espanyola.

Quan una de les parts és espanyola i el divorci es va tramitar en un país estranger, s’ha de presentar l’exequàtur de la Sentència de divorci estrangera davant el mateix Registre per inscriure el divorci al Registre Civil espanyol.

El mateix passa quan es pretén obligar una persona resident a Espanya a pagar una pensió d’aliments reconeguda en una Sentència dictada en un país estranger, en aquest cas només serà executable la sentència si prèviament ha estat reconeguda pel tribunal espanyol que compleix amb els requisits de validesa.

 

HOMOLOGACIÓ DE SENTÈNCIES ESTRANGERES

El Exequátur és el procediment que possibilita l’execució al nostre país de resolucions dictades per tribunals estrangers, només així tindran plens efectes aquí.

Les sentències dictades en països estrangers no sempre tenen una validesa a Espanya de per si, de la mateixa manera que les sentències espanyoles no sempre són reconegudes fora de les nostres fronteres. D’aquí, que sigui necessari el reconeixement d’una sentència dictada per un tribunal estranger per tal de permetre la seva execució, aquest és l’anomenat procediment Exequàtur.

L’objectiu és que les sentències estrangeres estiguin reconegudes i per això és necessari comprovar que la resolució estrangera compleix amb el requisit legal per a la seva validesa i, per tant, pugui ser reconeguda i executada a Espanya.

Una de les més sol·licitades és el reconeixement de sentències de divorci d’un matrimoni celebrat a l’estranger quan, almenys, una de les parts és de nacionalitat espanyola.

Quan una de les parts és espanyola i el divorci es va tramitar en un país estranger, s’ha de presentar l’exequàtur de la Sentència de divorci estrangera davant el mateix Registre per inscriure el divorci al Registre Civil espanyol.

El mateix passa quan es pretén obligar una persona resident a Espanya a pagar una pensió d’aliments reconeguda en una Sentència dictada en un país estranger, en aquest cas només serà executable la sentència si prèviament ha estat reconeguda pel tribunal espanyol que compleix amb els requisits de validesa.

 

Som advocats especialitzats en el Dret Internacional

Els advocats del despatx compten amb una àmplia experiència, tant en la negociació com en els Tribunals i amb una àmplia formació en tots els àmbits del Dret Internacional.

area-matrimonial-brown

ADVOCAT DIVORCI BARCELONA

Separació, Divorci o Nul·litat, Guarda i custòdia, pensió d'aliments i Pensió compensatòria, Incompliments i execucions judicials, Modificació de mesures...
més informació
area-familia-brown

ADVOCAT HERÈNCIES BARCELONA

Herències i testaments, Violència domèstica, Incapacitació, tutela i curatela, Reclamació de paternitat i filiació, Adopció...
més informació